Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.44.388

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 maja 1934 r.
o zmianie granic miasta Brodnicy w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895), zarządzam co następuje:
§ 1. Z gminy wiejskiej Karbowo w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem wyłącza się parcele karta 13 Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15/3, 16/3, karta 14 Nr. 4/1, karta 15 Nr. 3, 14, 16, 18, 19, 20, 26, 30, 32, 34, 37/pół, 63/21, 64/22, 65/21, 66/22, 68/25, 69/24, 70/24, 71/25, 72/25, 73/24, 74/24, 75/25, 78/24, 91/33, 92/33, 93/21, 95/21, 97/27, 101/27, 102/27, 103/27, 104/36, 105/28, 106/28, 107/36, 108/36, 109/35, 114/23, 116/25, 118/24, 119/4, 123/21, 124/23, 125/23, 128/10, 133/1, 136/1, 137/1, 138/1, 150/2, 151/4, 155/8, 157/21, 158/17, 159/17, 160/22, 161/22, 162/22, 165/22, 166/22, 167/21, 168/1, 169/7, 170/7, 171/29, 172/29, 173/1, 174/1, 178/1, 179/1, 180/1, 183/1, 187/21, 189/21, 190/21, 191/22, 194/22, 195/24, 196/24, 198/24, 199/24, 200/24, 201/25, 203/35 204/35, 205/35, 208/25, 209/25, 210/25, 211/25, 212/1, 213/1, 214/1, 216/1, 219/1, 220/1, 225/7, 227/17, 228/17, 229/21, 232/21, 233/21, 234/21, 235/21, 236/21, 252/17, 255/15, 256/15, 257/17, 258/17, 229/21, 232/21, 233/21, 234/21, 235/21, 236/21, 252/17, 255/15, 257/17, 258/17, 259/21, 260/1, 261/1, (karta 16 Nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,35, 36/pół, 37/pół, 40/4, 41/4, 42/1, karta 17 Nr. 5, 7, 8, 9, 10, 13, 24, 28, 31, 41, 42, 43, 44, 46, 47,48, 49, 50, 51, 52, 56, 62, 65, 66, 67, 76, 78, 80, 81/pół, 82/pół, 84, 89/27, 9327, 107/27, 108/27, 120/79, 123/55, 124/55, 125/55, 126/55, 127/4, 128/4, 129/38, 130/38, 131/39, 13758, 138/60, 139/60, 140/60, 141/63, 142/63, 143/63, 144/64, 145/64, 146/64, 147/64, 148/64, 149/75, 162/57, 169/77, 170/30, 171/39, 173/40, 174/40, 175/33, 176/45, 177/45, 178/61, 179/61, 180/58, 181/57, 182/57, 183/22, 184/36, 187/36, 188/25, 189/25, 190/27, 191/27, 192/27, 193/27, 194/27, 195/27, 196/27, 197/27, 198/27, 199/27, 200/27, 201/27, 202/27, 203/27, 204/27, 205/27, 206/27, 207/27, 208/27, 209/27, 210/27, 211/27, 212/27, 213/27, 214/27, 215/27, 216/27, 217/27, 218/27, 219/27, 220/27, 221/27, 222/27, 223/27, 225/29, 226/32, 227/32, 229/32, 231/32, 232/32, 233/27, 234/27, 235/33, 236/33, 237/33, 238/33, 239/33, 240/33, 244/33, 245/33, 246/33, 251/33, 252/33, 253/33, 253/32, 253/33, 254/33, 255/33, 256/33, 257/33, 259/33, 260/33, 261/33, 264/57, 265/57, 266/58, 267/83, 268/83, 269/75, 270/75, 271/75, 275/37, 276/33, 277/33, 277/33, 278/37, 282/27, 283/33, 284/33, 285/27, 286/33, 287/33, 288/33, 289/33, 290/33, 295/34, 296/35, 299/35, 300/37, 301/35, 303/34, 304/35, 305/34, 306/35, 307/37, 308/37, 309/37, 318/29, 319/30, 320/30, 325/29, 326/30, 327/30, 343/33, 344/33, 345/33, 346/33, 347/33, 348/6, 349/11, 350/12, 351/12, 352/32, 353/32, 354/32, 355/54, 357/71, do 360/79, 361/73, 362/33, 363/33, 364/33, 365/33, 366/33, 367/33 o ogólnym obszarze 227.6834 ha i włącza się je do miasta Brodnicy w tymże powiecie i województwie.
§  2. Z obszaru dworskiego Żmijewo w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem wyłącza się enklawy położone w obrębie gminy wiejskiej Karbowo parcele karta 4 Nr. 18/7, 19/7, 20/7, karta 13 Nr. 10, 11/pół, 14/2 o ogólnym obszarze 23.3038 ha i włącza się je do miasta Brodnicy w tymże powiecie i województwie.
§  3. Gminę wiejską Michałowo w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem znosi się, a terytorjum jej włącza się do miasta Brodnicy w tymże powiecie i województwie z wyjątkiem:
a) enklaw, położonych w obrębie Bobrowiska parcele karta 1 Nr. 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 67, 117/50, 118/50, 121/68, 146/55 ogólnym obszarze 13.7946 ha, które włącza się do gminy wiejskiej Nowydwór w tymże powiecie i województwie,
b) enklawy położonej w obrębie gminy wiejskiej Karbowo parcela karta 9 Nr. o ogólnym obszarze 0,2001 ha, którą włącza się do gminy wiejskiej Karbowo w tymże powiecie i województwie,
c) parcel karta 1 Nr. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68,82, 179/7, 180/7, 209/81, 210/81, 204/89, 228/55, 230/55, 231/55, 232/55, 233/55, 239/80, 240/79, 242/80, 243/80, 243/80, 244/80, 246/80, 261/85, 262/85, 263/84, 264/84, 265/83, 267/83, 268/83, 269/85, 270/78, 275/83, 276/83, 277/80, 278/80, 281/80, 283/67, 284/67, 285/80, 299/56, 300/56, 301/80,302/80, 309/76, 312/74, 313/70, 315/70, 316/70, 319/69, 321/75, 323/70, 324/70, 325/72, 326/75, 257/4, 358/4, 359/4, 362/75, 363/74, 364/75, 365/75, 366/74, 367/75, 375/69, 376/69, 377/69, 378/69, 379/70, 380/70, 391/80, 392/82, 393/65, 394/65, 395/75, 396/75, 407/75, 429/11, 443/50, 444/51, 445/51, 446/51, 447/50, 449/89, 450/87, 451/89, 459/3, 460/3, 461/3, 468/77, 485/77, 486/73, 484/75, 487/75, 488/77, 489/73, 490/41, 493/12, 494/13, 495/1 pół, 528/40, 535/39, 536/15, 537/15, 538/14, 543/75, o ogólnym obszarze 233.8435 ha, które włącza się do gminy wiejskiej Cielęta w tymże powiecie i województwie.
§  4. Obszar dworski Brodnica - Zamek w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem znosi się, a terytorjum jego włącza się do miasta Brodnicy w tymże powiecie i województwie.
§  5. Z miasta Brodnicy w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem wyłącza się enklawy obręb Bobrowiska, składające się z parcel karta 1 Nr. 1, 20, 21, 59, 66, 71, 73, 75/16, 78/22, 79/22, 80/22, 82/23, 83/23, 89/68 pół, 90/72 pół, 91, 92/2, 93/2, 94/2, 106/17, 107/17, 108/19, 109/17, 110/17, 114/23, 115/23, 116/23, 122/2, 123/5, 124/4, 125/3, 126/7, 127/8, 128/9, 130/11, 131/12, 132/13, 133/14, 134/16, 135/16, 136/17, 138/16, 140/9, 171/8, 142/7, 143/4, 147/56, 148/70, 150/3 ogólnym obszarze 199.3559 ha i włącza się je do gminy wiejskiej Nowydwór w tymże powiecie i województwie.
§  6. Z miasta Brodnicy w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem wyłącza się enklawy, położone w obrębie obszaru dworskiego Karbowo, składające się z parcel karta 9 Nr. 13, karta 10 Nr. 88/28, 89/28, 90/28, 91/28, 92/28, 93/28, 94/28, 95/28, 96/28, 97/28 o ogólnym obszarze 9.3808 ha i włącza się je do gminy wiejskiej Karbowo w tymże powiecie i województwie.
§  7. Z miasta Brodnicy w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem wyłącza się parcele karta 1 Nr. 2, 3, 4, 5, 8, 8a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 30,173,174/24, 175/24, 176/24, 177/24, 178/24, 179/24, 180/24, 181/24, 182/24, 183/24, 184/34, 185/24, 186/24, 187/24, 188/24, 189/24, 190/24, 192/24, 193/24, 194/24, 195/24, 199/24, 200/24, 201/24, 202/24, 204/24, 205/24, 237/24, 239/1, 327/1, 339/11, 340/20, 341/20, 342/18, 367/6,368/6, 369/7, 370/6, 371/6, 372/7, 373/11, 374/11, 375/11, 376/27, 377/27, 378/27, 379/27, 380/26, 381/27, 382/27, 383/26, 384/26, 385/23, 386/23, 387/23, 388/23, 389/24, 390/24, 391/24, karta 3 Nr. 48, 49, 51, 55, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 174, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238/1, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 274, 275, 285, 286, 287, 288, 289/73, 290/173, 290/185, 291/185, 292/175, 293/175, 294/176, 295/176, 295/190, 296/190, 297/190, 301/72, 302/209, 303/209, 304/209, 305/277, 306/277, 315/273, 319/56, 321/54, 322/54, 328/283, 329/285, 331/52, 332/52, 335/223, 336/223, 342/256, 343/260, 346/179, 358/278, 359/279, 360/281, 362/282, 362/281, 363/270, 364/283, 364/283, 364/283, 365/284, do 367/151, 393/247, 394/247, 395/251, 396/251, 397/253, 398/254, 399/255, 400/256, 408/151, 409/151, 466/56, 467/57, do 467/57, 468/56, 469/62, 489/266, do 518/50, 511/50, do 512/53, 513/53, 515/71, 516/72, 535/235/, 536/235, 347/230, 548/230, 577/171, 578/172, 598/212, 599/212, 613/68, 617/59, 618/60, 619/71, 620/72, 630/258, 631/258, 632/258, 633/258, 645/260, 646/260, 697/276, 698/276, 699/276, 700/273, 701/273, karta 4 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, karta 5 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 o ogólnym obszarze 833.1198 ha i terytorjum wymienione włącza się do gminy wiejskiej Moczadła w tymże powiecie i województwie.
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1934 r.