Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.82.722

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 sierpnia 1927 r.
o zmianie granic gmin Zakrzew i Wolanów w powiecie radomskim, województwie kieleckiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
§  1. Z gminy Zakrzew w powiecie radomskim, województwie kieleckiem, wyłącza się wieś Michałów i włącza się ją do gminy Wolanów w tymże powiecie i województwie.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.