Zmiana granic gmin wiejskich w powiecie makowskim, województwie warszawskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.23.150

Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 marca 1939 r.
o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie makowskim, województwie warszawskim.

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Sielc w powiecie makowskim, województwie warszawskim, wyłącza się gromadę Rostki-Stróżne i włącza się ją do gminy wiejskiej Smrock w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Sielc w powiecie makowskim, województwie warszawskim, wyłącza się gromadę Tłuszcz i włącza się ją do gminy wiejskiej Perzanowo w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Płoniawy w powiecie makowskim, województwie warszawskim, wyłącza się gromadę Cieciórki i włącza się ją do gminy wiejskiej Perzanowo w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.