Zmiana granic gmin: Tuczyn, Kostopol i Kustyń w powiecie Rówieńskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.66.644

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 16 lipca 1924 r.
w sprawie zmiany granic gmin: Tuczyn, Kostopol i Kustyń w powiecie Rówieńskim.

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 22 września 1922 roku w przedmiocie zmiany granic, oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów: rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770), zarządza się co następuje:
Wyłącza się z gminy Tuczyn następujące miejscowości; wieś i osadę Małe Siedliszcze, wieś Józefówkę, wieś Małą Lubaszkę, wieś Borszczówkę, kol. Hrudy, Annowal, Kruchy, Dołhaniec, Janiszówkę, Kołbanią, Rudeńkę i Majdan Rudeński, i włącza się wyżej wymienione miejscowości do gminy Kostopol.
Wyłącza się z gminy Kustyń kolonją Dermankę, Chotynke. i Chotynkę folwark i włącza się te miejscowości do gminy Kostopol.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 1924 r.