Zmiana granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.65.439

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 lipca 1939 r.
o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim. *

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555) zarządzam, co następuje:
Z gminy miejskiej Buk w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się parcele katastralne karta 1 obręb Wielkawieś Nr 17, 49/18, 24, 25, 63/12, 19, 43/18, 40/18, 41/18, 42/18, 20, 22, 23, 44/18, 47/15, 48/16, 45/15, 46/16, 21, 64/12 oraz parcele karta 1 obręb Wielkawieś probostwo Nr 30-i włącza się je do gminy wiejskiej Buk w tymże powiecie i województwie.
Z gminy miejskiej Grodzisk Wielkopolski w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się parcele katastralne karta 1 obręb Piaski Nr 12, 14, 17, 18, 19, 75, 76, 77, 54 i włącza się je do gminy wiejskiej Grodzisk w tymże powiecie i województwie.
Z gminy miejskiej Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim. województwie poznańskim, wyłącza się parcele katastralne karta 2 obręb Glinno Nr 249, 250 i włącza się je do gminy wiejskiej Nowy Tomyśl w tymże powiecie i województwie.
Z gminy miejskiej Opalenica w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się parcele katastralne karta 1 obręb Terespotockie Nr 83, 84, 86, 87, 89, 91, 334/88, 366/88, 92, 234/90, 235/93, 236/93, 242/96, 237/94, 307/100, 308/100, 85, 309/100, 238/94, 244/97, 240/95, 245/98, 252/98, 253/98, 270/88, 320/79, 321/79, 322/79, 323/79, 324/77, 325/78, 322/82, 333/82, 335/88, 346/79, 347/79, 350/95, 351/96, 352/97, 365/88, 388/80, 389/81, 390/81, karta 1 obręb Sielinko Nr 15, 22, 23, 39/20, 42/19, 43/20, 60/21, 61/21, 62/16, 65/18, 66/20, 63/17, 64/18, 68/20, 14/20, 75/20 oraz parcele karta 2 obręb Opalenica Nr 360, 361 - i włącza się je do gminy wiejskiej Opalenica w tymże powiecie i województwie.
Z gminy miejskiej Zbąszyń w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się parcele katastralne karta 2 obręb Zbąszyń Nr 20, 21, 22 oraz karta 2 obręb Nowydwór Nr 18, 21, 19, 20, karta 1 obręb Strzyżewo Nr 166, 339/164, 340/162, 322/165, 323/163, 324/161, 341/165, karta 1 obręb Zbąszyń probostwo Nr 16/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 44 i włącza się je do gminy wiejskiej Zbąszyń w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Buk w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się:
1)
należące do gromady Wielkawieś parcele karta 1 obręb Buk Nr 495/17, 497/17, 498/17, 600/88, 496/17, 105, 281/9, 286/8, 440/8, 441/8, 584/9, 585/8;
2)
należące do gromady Dakowy Suche karta 1 obręb Dakowy Mokre Nr 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 236, 238, 239, 240, 245, 244, 247, 29, 28, 27, 26, 24, 25, 23, 22, 21, 19, 20, 17, 18, 15, 16, 13, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 241, 242, 243, 246;
3)
należące do gromady Szewce karta 1 obręb Dakowy Mokre parcele Nr 249, 248, 250, karta 1 obręb Uścięcice parcele Nr 24, 61, 10, 8, 12, 14, 15, 19, 30, 5, 6, 21, 13, 17, 11, 25, 20, 7, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 31, 18, 9, 16 - i włącza się obszar wymieniony w pkt 1) do gminy miejskiej Buk, wymieniony w pkt 2) i 3) do gminy wiejskiej Opalenica w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Granowo w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się należące do gromady Kotowo parcele karta 1 obręb Borzysław Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34/14, 35/14, 38/5, 16, 17, 33/14, 36/5, 15, 39/5, 40/5, i włącza się je do gminy wiejskiej Grodzisk w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Grodzisk w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się: należącą do gromady Kobylniki parcelę karta 2 obręb Grodzisk Nr 1152/99, należące do gromady Słocin parcele karta 2 obręb Grodzisk Nr 309/126, 272/125, 269/125, 238/132, 236/122, 231/122, 233/122, 270/125, 128, 311/129, 139, 138, 131, 237/132, 133, 333/123, 267/134, 266/134, 130, 463/137, 464/137, 340/136, 339/136, 127, karta 1 Nr 306/275, 314/270, 297/278, 273, 279, 276, 307/275, 280, 348/272, 337/268, 269, 347/272, 299/277, 338/268, 298/277, 271, 315/270, 296/278, 274 oraz karta 2 Nr 308/126, 310/129, 268/134, 135, 140, należącą do gromady Kobylniki parcelę karta 1 obręb Grodzisk Nr 267 - i włącza się je do gminy miejskiej Grodzisk Wielkopolski w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Grodzisk w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się:
1)
należące do gromady Albertowsko karta 1 obręb Cichagóra parcele Nr 168, 167, 121, 122, 123, 124, 125, 570;
2)
należące do gromady Kąkolewo karta 1 obręb Kąkolewo parcele Nr 708/191, 709/192, 710/192, 711/193, 712/191, 713/192, 714/192, 715/192;
3)
należące do gromady Sworzyce karta 1 obręb Cichagóra parcele Nr 223, 224, 199, 196, 211, 222, 201, 202, 210, 640/214, 643/212, 642/215, 219, 185, 647/213, 197, 198, 169, 179, 186, 209, 182, 188, 614/174, 229, 230, 187, 220, 170, 205, 646/213, 218, 559, 560, 645/213, 615/175, 207, 641/215, 801/204, 228, 203, 729/221, 226, 730/221, 183, 194, 184, 181, 195, 225, 802/200, 803/200, 206, 653/180, 171, 172, 652/180, 217, 800/204, 227, 231, 216, 616/177;
4)
należące do gromady Słocin karta 2 obręb Rudniki parcele Nr 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 249/199, 336/187, 337/187, 193, 194, 205, 250/199, 251/204, 202, 252/204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 203 oraz karta 1 obręb Troszczyn parcele Nr 41, 57, 56, 46, 45 - i włącza się obszar wymieniony w pkt 1), 2) i 3) do gminy wiejskiej Nowy Tomyśl, wymieniony zaś w pkt 4) do gminy wiejskiej Opalenica w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Kuślin w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się należącą do gromady Dąbrowa Nowa parcelę karta 1 obręb Dąbrowa Nr 31 i włącza się ją do gminy wiejskiej Opalenica w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Lwówek w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się: należącą do gromady Lwówek dwór parcelę karta 1 obręb Błaki Nr 164/119, parcele karta 1 obręb Węgielnia Nr 3, 63, 64, 65, 66, 94/68, 71, 73, 72, karta 2 Nr 29, 31 oraz karta 2 obręb Grudna las Nr 1, 2, 3, 4, 8, 11, 5 a i b, 6, 7, 9, 10 oraz karta 1 obręb Węgielnia Nr 69, 67, 70 - i włącza się je do gminy wiejskiej Miedzichowo w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Miedzichowo w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się:
1)
należące do gromady Błaki karta 6 obręb Zębowo parcele Nr 16/1, 14/1;
2)
należącą do gromady Toczeń karta 3 obręb Łomnica parcelę Nr 4 oraz karta 4 parcele Nr 52/7, 60/7, 65/7, 66/7, 53/7, 58/5, 61/7, 62/7, 67/6 - i włącza się obszar wymieniony w pkt 1) do gminy wiejskiej Lwówek, wymieniony w pkt 2) do gminy wiejskiej Zbąszyń w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się:
1)
należące do gromady Bolewice karta 3 obręb Bolewice las parcele Nr 210/12, 211/12;
2)
należące do gromady Bukowiec karta 1 obręb Kąkolewo parcele Nr 6, 246, 247, 248, 249, karta 1 obręb Bukowiec leśn. parcele Nr 82/19, 91/10, 90/10, 83/19, 92/10;
3)
należące do gromady Grubsko karta 1 obręb Czeskie Nowe parcele Nr 67, 68, 69, 197, 149, 195, 487/150, 488/150, 489/150, 490/150, karta 3 obręb Chrośnica parcele Nr 5, 6, karta 3a Nr 25, 26, 28, 29, 361/2, 381/2, 71/7, 72/7, karta 4 Nr 6, 35/7, 22, 28, 34/7, 41/9, 42/9, karta 5 Nr 4, 5, 15, 19, 21, 25, 28, 38, 29, 30, 31, 32, 36, 42, 53/20, 54/20, 23, 24, 33, karta 6 Nr 10, karta 7 Nr 5 i karta 8 Nr 7, 3, 4, karta 2 obręb Jastrzębsko Nowe parcele Nr 78, 96, 113,114;
4)
należące do gromady Jastrzębsko Stare karta 11 obręb Chrośnica parcele Nr 47/12, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 4, 11,14, karta 2 Nr 1, 2, 4, 7, 11, 12, 8, 9, 10, 17/5, 18/5, 16, 13, 14, karta 3a Nr 11, 12, 13, 17, 18, 27, 43, 56/44, 45, 46, 47, 54/48, 49, 55/48, 50, 51, 52, 53, karta 8 Nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1, karta 11 Nr 15, 18, 19, 20, 21, 27/2, 28/2, 7, 10, 29/5, 30/5, 31/5, 34/13, 35/13, 36/13, 37/9, 38/9, 43/8, 44/8, 45/8, 42/8, 46/12, karta 2 obręb Jastrzębsko Nowe parcele Nr 56, 90, 57, 216/81, 58, 60, 61, 77, 79, 295/83, 80, 215/81, 82, 84, 85, 86, 93, 96, karta 1 Nr 233/9, 232/9, 234/9, 235/9, 236/9, 237/9, karta 2 obręb Przychodzko parcele Nr 406/204, 407/205, 408/207, 206, karta 4 obręb Łomnica parcele Nr 24/15b, 23/17, 32/15, 30/17, 26/15, 28/16, 27/17, 29/17, 25/16, 31/16, 20, 18, 19, 33/12, 36/22, 38/12, 39/12, 44/12, 45/12, 46/12, 47/12, 48/12, 49/12, 50/12;
5)
należące do gromady Jastrzębsko Stare karta 1 obręb Toczeń parcele Nr 39, 40, 41 - i włącza się obszar wymieniony w pkt 1) i 5) do gminy wiejskiej Miedzichowo, wymieniony w pkt 2) do gminy wiejskiej Grodzisk, wymieniony w pkt 3) i 4) do gminy wiejskiej Zbąszyń w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Opalenica w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się należące do gromady Terespotockiej karta 1 obręb Troszczyn parcele Nr 1, 4 i włącza się je do gminy miejskiej Opalenica w tymże powiecie i województwie.
Z gminy wiejskiej Zbąszyń w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim, wyłącza się:
1)
należące do gromady Nowydwór karta 1 obręb Zbąszyń parcele Nr 323, 324, 325, 327, 843/326, 561/328, 563/329, 1252/0349;
2)
należące do gromady Perzyny karta 1 obręb Zbąszyń parcele Nr 1275/455, karta 6 Nr 41, karta 7 Nr 61;
3)
należące do gromady Przyprostynia karta 1 obręb Zbąszyń parcele Nr 1033/397, 655/392, 1322/393, 656/392, 746/395, 1321/393;
4)
należące do gromady Stefanowo karta 1 obręb Rajewo parcele Nr 651/148, 652/148, 654/148, 1086/148, 1087/148, 1088/148;
5)
należącą do gromady Nowydwór karta 1 obręb Rajewo parcelę Nr 18;
6)
należące do gromady Łomnica karta 1 obręb Łęczno parcele Nr 705/23, 706/23, 707/23, 708/23, 709/39, 711/37, 712/54, 717/54, 718/40, 433/49, 47, 44, 432/49, 713/41, 436/60, 503/61, 18, 425/27, 427/28, 17, 434/50, 51, 502/61, 501/59, 592/25, 435/50, 57, 611/16, 612/16, 437/60, 613/26, 430/45, 422/27a, 647/55, 648/55, 46, 540/27, 541/27, 539/27, 536/56, 704/25, 609/23, 614/26, 19, 24, 62, 500/59, 52, 53, 535/56, 674/48, 675/48, 679/65, 431/45, 58, 676/63, 677/65, 678/65, 681/21, 682/21, 683/21, 684/22, 685/22, 687/31, 688/29, 689/29, 690/29, 691/29, 679/65, 692/29, 693/34, 694/34, 695/34, 697/34, 715/36, 716/36, 680/64, 686/20, 702/30, 703/35, 579/286, 581/287, 583/288, 657/127, 655/85, 714/32, 98, 99, 698/78, 699/77, 700/77, 701/76, 562/82, 86, 87, 563/84, 81, 441/82 i karta 1 obręb Toczeń parcelę Nr 38;
7)
należące do gromady Jastrzębsko Nowe karta 1 obręb Grubsko parcele Nr 209, 341/210, 342/210, karta 2 Nr 95/45;
8)
należące do gromady Stefanowice karta 2 obręb Grubsko parcelę Nr 61;
9)
należące do gromady Chrośnica karta 2 obręb Grubsko parcele Nr 33, 91/34, 90/34, 36, 92/38, 93/34;
10)
należące do gromady Chrośnica karta 3 obręb Jastrzębsko Stare parcele Nr 629/79, karta 4 Nr 89, 101;
11)
należącą do gromady Jastrzębsko Nowe karta 3 obręb Jastrzębsko Stare parcelę Nr 105, karta 4 Nr 4;
12)
należące do gromady Łomnica karta 1 obręb Jastrzębsko Stare parcele Nr 86/57, 58, 59, karta 3 Nr 44, 74, 572/77, 625/78, 64, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 82, 89, 355/106 i karta 4 Nr 44, 54, 193/56, 194/56, 84, 85, 92, 93, 105, 99;
13)
należące do gromady Stefanowice karta 4 obręb Jastrzębsko Stare parcele Nr 73, 80, 82, 195/83, 196/83, 102, 103 - i włącza się obszary wymienione w pkt 1), 2), 3), 4) i 5) do gminy miejskiej Zbąszyń, wymienione w pkt 6) do gminy wiejskiej Miedzichowo, wymienione w pkt 7), 8), 9), 10), 11), 12) i 13) do gminy wiejskiej Nowy Tomyśl w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1939 r.
* Z dniem 1 stycznia 1970 r. w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim wyłącza się:

1) z miasta Buk tereny o powierzchni 540,06 ha i włącza się je do gromady Wielka Wieś,

2) z gromady Wielka Wieś część obszaru wsi Wielka Wieś o powierzchni 41,96 ha i włącza się ją do miasta Buk,

3) z miasta Grodzisk Wielkopolski tereny o powierzchni 494,83 ha i włącza się je do gromady Grodzisk Wielkopolski,

4) z gromady Grodzisk Wielkopolski część obszaru wsi Grąblewo o powierzchni 31,8 ha oraz część obszaru wsi Kobylniki o powierzchni 7,04 ha i włącza się je do miasta Grodzisk Wielkopolski,

5) z miasta Lwówek tereny o powierzchni 728,96 ha i włącza się je do gromady Lwówek,

6) z gromady Lwówek część obszaru wsi Józefowo o powierzchni 4,65 ha i włącza się ją do miasta Lwówek,

7) z miasta Opalenica tereny o powierzchni 437,73 ha i włącza się je do gromady Opalenica-Zachód,

8) z gromady Opalenica-Zachód część obszaru wsi Sielinko o powierzchni 8,46 ha i włącza się ją do miasta Opalenica,

9) z miasta Zbąszyń tereny o powierzchni 68,23 ha i włącza się je do gromady Zbąszyń,

10) z gromady Zbąszyń część obszaru wsi Nowy Dwór o powierzchni 44,53 ha, część obszaru wsi Nądnia o powierzchni 13,36 ha oraz część obszaru wsi Perzyny o powierzchni 68,84 ha i włącza się je do miasta Zbąszyń,

11) z gromady Nowy Tomyśl część obszaru wsi Glinno o powierzchni 24,92 ha oraz część obszaru wsi Paproć o powierzchni 52,11 ha i włącza się je do miasta Nowy Tomyśl,

zgodnie z § 13 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim (Dz.U.69.37.320).