Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.3.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1918 r.

DEKRET
z dnia 8 lutego 1918 r.
Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie zmiany dyzlokacji sądów.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy, jak następuje:
Art.  1.

Sąd Pokoju w Cisowie, w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu, mający siedzibę w Turku, skasować przez włączenie jego terytorjum właściwości Sądu Pokoju w Turku.

Art.  2.

Sąd Pokoju okręgu wiejskiego w Sieradzu, w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu, połączyć z Sądem Pokoju okręgu miejskiego w tem mieście w jeden Sąd Pokoju w Sieradzu.

Art.  3.

Sąd Pokoju w Nużewie (w Ostatnim Groszu), w okręgu Sądu Okręgowego w Mławie, skasować przez włączenie jego terytorjum do właściwości Sądu Pokoju w Ciechanowie.

Art.  4.

Oznaczenie dat wprowadzenia powyższych zmian w rozmieszczeniu sądów pozostawić Ministrowi Sprawiedliwości.

Dan w Warszawie, dnia 8 lutego 1918 roku.