Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.3.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 1921 r.

USTAWA
z dnia 17 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zmiany art. VI ustawy z dnia 23 maja 1873 r. (austr. dz. u. p. N° 119) ustawy wprowadzającej procedurę karną.

Art.  1.

Art. VI ustawy z dnia 23 maja 1873 r. (austr. dz. u. p. № 119), wprowadzającej procedurę karną otrzymuje brzmienie następujące.

"Do sądów przysięgłych należy rozprawa główna w przedmiocie wszystkich oskarżeń:

A. o zdradę i występki, popełnione osnową pisma drukowego;

B. o następujące zbrodnie i występki:

1) zbrodnię główną (§ 58 - 61 austr. ustawy karnej z dnia 27 maja 1832 r. Dz. u. p. Nº 117 i art. I austr. ustawy z dnia 17 grudnia 1862 r. Dz. u. p. Nº 8 z r. 1863);

2) zaburzenie spokojności publicznej (§ 65 i 66 u. k. i art. II ustawy z dnia 17 grudnia 1862 r. Dz. u. p. Nº 8 z r. 1863);

3) bunt i rozruch (§§ 68-73 i 75 u. k.);

4) gwałt publiczny:

a) przez gwałtowne działanie przeciw zgromadzeniu, powołanemu przez Rząd do załatwiania spraw publicznych, przeciw sądowi lub innej władzy publicznej (§§ 76, 77 i 83 u. k.);

b) przez gwałtowne działanie przeciw korporacjom prawnie uznanym lub przeciw zgromadzeniom, odbywającym się za współudziałem lub pod nadzorem władzy publicznej (§§ 78, 79 i 80 u. k.);

5) nadużycie władzy urzędowej (§§ 101-103);

6) o obrazę religji (§§ 122 i 123), jednak tylko wtedy, gdy w akcie oskarżenia wyraźny uczyniono wniosek, aby według § 123 z powodu wielkiej złośliwości lub niebezpieczeństwa wymierzono karę większą, niż pięcioletniego więzienia;

7) znieważanie zarządzeń władz i podburzanie (§ 300 u. k. i art. III i IV ustawy z dnia 17 grudnia 1862 r. Dz. u. p. N° 8 z r. 1863);

8) podburzenie do kroków nieprzyjaznych (§ 302 u. k.);

9) o zbrodnie, przewidziane w §§ 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 27 maja. 1885 r. Nº 134 Dz. u. p.;

C. o zbrodnie, zagrożone śmiercią, karą dożywotniego więzienia lub karą więzienia powyżej lat dziesięciu, z wyjątkiem jednak zbrodni, dla których ustawy szczególne przewidują wyjątkowo inny skład sądu orzekającego.

Trybunał pierwszej instancji jest również jako sąd orzekający upoważniony do stosowania przepisów § 338 p. k.".

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w dniach 7 po ogłoszeniu.

Art.  3.

Oskarżenia o zbrodnie, które w myśl przepisów powyższych nie należą już nadal do właściwości sądów przysięgłych, a co do których w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie zarządzono jeszcze rozprawy głównej, rozpatrzy i rozstrzygnie trybunał pierwszej instrancji jako sąd orzekający (par. 13, l. 1 p. k.).

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.