Zm.: ustawa z dnia 11 września 1944 r. o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.19.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1944 r.

USTAWA
z dnia 31 grudnia 1944 roku
o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 roku, o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej.

W ustawie z dnia 11 września 1944 roku o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 23) zastępuje się wyraz "Przewodniczący" we wszystkich artykułach, gdzie wyraz ten został użyty, wyrazem "Prezydent".

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezydium Krajowej Rady Narodowej.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.