Art. 3. - Zm.: ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.171.1058

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 2008 r.
Art.  3.

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219) uchyla się art. 21.