Art. 2. - Zm.: ustawa o współpracy rozwojowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1283

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2013 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.