Art. 5. - Zm.: ustawa o szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.14.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 1965 r.
Art.  5.
1.
Dyplomy inżyniera, wydane przez polskie szkoły akademickie przed dniem 27 lutego 1948 r., są równorzędne z dyplomami magistra-inżyniera wydawanymi przez szkoły wyższe na podstawie niniejszej ustawy.
2.
Szkoły wyższe wydają na żądanie posiadaczy dyplomów, o których mowa w ust. 1, zaświadczenia stwierdzające prawo do tytułu magistra-inżyniera.