Art. 10. - Zm.: ustawa o szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.14.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 1965 r.
Art.  10.

Minister Szkolnictwa Wyższego ogłosi w drodze obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji działów, rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów.