Art. 5. - Zm.: ustawa o środkach żywienia zwierząt oraz ustawa o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.110.927

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2005 r.
Art.  5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.