Art. 2. - Zm.: ustawa o środkach żywienia zwierząt oraz ustawa o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.110.927

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2005 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 281, poz. 2776) uchyla się art. 2-8.