Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.28.164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  3.

Prezes Rady Ministrów ogłosi w drodze obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych, z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zachowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów.