Art. 8. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy. - Dz.U.2014.773 - OpenLEX

Art. 8. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.773

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2014 r.
Art.  8.

Przydziały kryzysowe, przydziały mobilizacyjne i pracownicze przydziały mobilizacyjne nadane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub uchylenia.