Art. 2. - Zm.: ustawa o podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1976.40.233

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  2.

Opodatkowanie podatkiem wyrównawczym wynagrodzeń, przychodów i dochodów osiągniętych w okresie do dnia wejścia w życie ustawy następuje według przepisów dotychczasowych.