Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.12.106

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 1922 r.

USTAWA
z dnia 17 lutego 1922 r.
w przedmiocie częściowej zmiany ustawy o poborze nadzwyczajnej daniny państwowej z dnia 16 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 1, poz. 1)

Art.  1.

Ustanowiony w ustępie drugim art. 48 ustawy o poborze nadzwyczajnej daniny puństwowej z dnia 16 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 1, poz. 1) trzydziestodniowy okres czasu do wnoszenia próśb o ulgi w wypadkach, w tymże ustępie drugim art. 46 wyszczególnionych, przedłuża się do dnia 6 marca 1922 r. włącznie.

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza uzyskuje moc obowiązującą od dnia 7 lutego 1922 r.