Zm.: ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.154.1789

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2001 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250) w art. 52 w pkt 2 wyrazy "1 stycznia 2002 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2003 r."

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.