Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.2.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1922 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.