Zm.: rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1925 r. (wykonanie ust. 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.110.787

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 października 1925 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1925 roku (Dz. U. R. P. № 60, poz. 426).

(wykonanie ust. 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej).

Na zasadzie ustępu 3 art. 116 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. № 21, poz. 164) zarządza się co następuje:

Termin składania egzaminów, przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 64, poz. 630), ustalony w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 60, poz. 426) przedłuża się do dnia 31 grudnia 1925 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.