§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.34.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 1961 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.