§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.70.642

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1928 r.
§  1.
Podwyższa się do "100 złotych" kwotę cła "60 złotych", do której wysokości urzędy celne II klasy mogą odprawiać towary w ruchu pogranicznym, a która wymieniona jest w § 13 p. b) rozporządzenia o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. z r. 1924 Nr. 68, poz. 662) oraz w załączniku I do § 2 tegoż rozporządzenia o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 130, poz. 937).