§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zmniejszenia obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.55.373

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1972 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych od dnia 1 stycznia 1972 r.