§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.19.115

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1954 r.
§  2. 1
(skreślony).
1 § 2 skreślony przez § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 października 1954 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy (Dz.U.54.51.258) z dniem 1 października 1954 r.