§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny... - Dz.U.2014.5 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 2014 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.