§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.269.2677

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.