§ 5. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne... - Dz.U.2011.254.1526 - OpenLEX

§ 5. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.254.1526

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2011 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.