Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1485

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2012 r.
§  2. W przypadku nabycia towarów i usług przed dniem 1 stycznia 2013 r., udokumentowanego fakturą oznaczoną "Faktura VAT-MP", do obniżenia kwoty podatku należnego stosuje się § 18 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.