Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.633

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2014 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.