§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.212

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2012 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.