Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych. - Dz.U.1998.140.907 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.140.907

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 listopada 1998 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 502 i Nr 104, poz. 661) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych (Dz. U. Nr 31, poz. 166) wprowadza się następujące zmiany:

A. W załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz leków podstawowych":

1)
pod lp. 7 na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Sedacorontabl. 0,2 g x 50 tabl.
2)
pod lp. 8:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Amoxil syrop 2,5 g/100 ml w rubryce "Postać i dawka" wyrazy

"syrop 2,5 g/100 ml" zastępuje się wyrazami "syrop 2,56 g/100 ml",

b)
na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Ospamox 250 kaps. 0,25 g x12 kaps.
3)
pod lp. 12 na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Atehexaltabl. powl. 0,025 gx50 tabl.
4)
pod lp. 16 w odniesieniu do leku o nazwie Becotide w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "aerosol 0,05 mg/dawkę" zastępuje się wyrazami "aerosol 11,7-14,5 mg/10 ml",
5)
pod lp. 18:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Cetriscabin w rubryce "Postać i dawka" wyraz "płyn" zastępuje się wyrazami "emulsja 300 mg/30 mg w 1 g",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Novoscabin w rubryce "Postać i dawka" po wyrazie "płyn" dodaje się wyrazy "30%",
6)
lp. 19 otrzymuje brzmienie:
19Benzylpenicillinum natricum
BRp.Penicillinum crystallisatum-natriums. subst. do inj. doż., dom., wlewów 100.000 j.m.xfiol. 10 ml
BRp.Penicillinum crystallisatum-natriums. subst. do inj. doż., dom., wlewów 200.000 j.m.xfiol. 10 ml
BRp.Penicillinum crystallisatum-natriums. subst. do inj. doż., dom., wlewów 600.000 j.m.xfiol. 10 ml
BRp.Penicillinum crystallisatum-natriums. subst. do inj. doż., dom., wlewów 1.000.000 j.m.xfiol. 10 ml
BRp.Penicillinum crystallisatum-natriums. subst. do inj. doż., dom., wlewów 3.000.000 j.m.xfiol. 24 ml
BRp.Penicillinum crystallisatum-natriums. subst. do inj. doż., dom., wlewów 5.000.000 j.m.xfiol. 24 ml
7)
pod lp. 22 w odniesieniu do leku o nazwie Bedifos prolongatum w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "inj. 0,007 g/1 ml" zastępuje się wyrazami "zaw. mikrokryst. do inj. 0,007 g/1 ml",
8)
pod lp. 26 w odniesieniu do leków o nazwie Pulmicort Turbuhaler w rubryce "Postać i dawka":
a)
wyrazy "proszek zmikron. do inh. 100 mcg" zastępuje się wyrazami "proszek do inh. 100 mcg",
b)
wyrazy "proszek zmikron. do inh. 200 mcg" zastępuje się wyrazami "proszek do inh. 200 mcg",
9)
pod lp. 35 na końcu dodaje się wyrazy:
Rp.Clotrimazolum maść do oczu 1% x 3 g
10)
pod lp. 39:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Biseptol 120 w rubryce "Nazwa" po wyrazach "Biseptol 120" dodaje się wyrazy "(Duo-septol 120)",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Biseptol 480 w rubryce "Nazwa" po wyrazach "Biseptol 480" dodaje się wyrazy "(Duo-septol 480)",
11)
pod lp. 47:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Mydriacyl 0,5%:
-
w rubryce "Nazwa" skreśla się wyrazy "0,5%",
-
w rubryce "Postać i dawka" dodaje się wyrazy "0,5%",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Mydriacyl 1,0%:
-
w rubryce "Nazwa" skreśla się wyrazy "1,0%",
-
w rubryce "Postać i dawka" dodaje się wyrazy "1,0%",
12)
pod lp. 50 w odniesieniu do leku o nazwie Oxycardil 120 w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "tabl. powl. 120 mg" zastępuje się wyrazami "tabl. powl. (o kontr. uwal.) 120 mg",
13)
pod lp. 54 na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Enalapriltabl. 5 mg x 20 tabl.
BRp.Enalapriltabl. 10 mg x 20 tabl.
14)
pod lp. 55 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Clexane inj. 60 mg/0,6 ml x 2 amp.- strzykawki
B Rp. Clexane inj. 80 mg/0,8 ml x 2 amp.- strzykawki
B Rp. Clexane inj. 100 mg/1 ml x 2 amp.- strzykawki
15)
lp. 59 otrzymuje brzmienie:
59Erythromycini estolas
BRp.Erythromycinum gran. do przyg.
pro Suspensione zaw. 0,125 g/5 mlc30g
16)
pod lp. 61 w odniesieniu do leku o nazwie Berotec 200 aerozol dozowany:
a)
w rubryce "Nazwa" skreśla się wyrazy "aerozol dozowany",
b)
w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "aerozol 200 mcg" zastępuje się wyrazami "aerozol dozowany 200 mcg/dawkę",
17)
pod lp. 67 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp.Hydrocortisonumkrem 1%x 15 g
18)
pod lp. 71:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Ibuprofen zaw. 2% w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "zaw. 2%" zastępuje się wyrazami "zaw. 0,1 g/5 ml",
b)
na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Ibumetin retardtabl. o przedł. dział. 0,6 g x 30 tabl.
B Rp.*Nurofentabl. powl. 200 mgx 48 tabl.
B Rp.*Nurofen gran. mus. 200 mg/2,1 g gran.x 24 sasz.
19)
pod lp. 72:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Aerosonit w rubryce "Opakowanie, na które ustalono ryczałt" wyrazy "12 ml (300 dawek)" zastępuje się wyrazami "18 ml (200 dawek)",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Iso Mack Retard tabl. o przedł. dział. 0,04 g:
-
w rubryce "Postać i dawka" wyraz "tabl." zastępuje się wyrazem "kaps.",
-
w rubryce "Opakowanie, na które ustalono ryczałt" wyrazy "30 tabl." zastępuje się wyrazami "30 kaps.",
20)
pod lp. 73:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Effox Long w rubryce "Nazwa" dodaje się liczbę "50",
b)
na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Olicard 40 retardkaps. o przedł. dział. 0,04 gx 20 kaps.
BRpOlicard 60 retard kaps. o przedł. dział. 0,06 g x20 kaps.
21)
lp. 74 otrzymuje brzmienie:
74Kalii chloridum
Rp.Kalipoz prolongatumtabl. 0,75 gb30 tabl.
Rp.Kalimat prolongatumtabl. 0,75 gb30 tabl.
Rp.Kaliumsyrop 20 mEqK+/10 mlb150 ml
Rp.Kalium effervescensgranulat 20 mEqK+/5 gc12 sasz. po 5 g
22)
pod lp. 75:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Kalium effervescens (bezcukrowy) w rubryce "Postać i dawka" dodaje się wyrazy "20 mEqK+/3 g",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Kalium granulat (bezcukrowy) w rubryce "Postać i dawka" dodaje się wyrazy "20 mEqK+/3 g",
23)
lp. 76 otrzymuje brzmienie:
76 Kalii gluconas
Rp. Kalium gluconicumsyrop 13,3 mEqK+/10 ml b 150 ml
Rp. Kalium gluconicumproszek 10 mEqK+/5 g c 12 saszetek po 5 g
24)
pod lp. 78 na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Sinemet CR 100/25tabl. o kontr. uwal. 100 mg/25 mg x 100 tabl.
25)
lp. 82 otrzymuje brzmienie:
82Medroxyprogesteroni acetas
BRp.Depo-Proverainj. 0,15 g/1 mlx5 fiol.
BRp.Depo-Proverainj. 50 mg/mle5 fiol. po 3 ml
BRp.Depo-Provera 500inj. 150 mg/mlf5 fiol. po 3,3 ml
BRp.Depo-Provera 1000inj. 150 mg/mlf5 fiol. po 6,7 ml
BRp.Farlutalinj. 0,5 g/2,5 mlx5 fiol.
BRp.Farlutal 250tabl. 0,25 gx20 tabl.
BRp.Farlutal 500tabl. 0,5 gx20 tabl.
BRp.Farlutalinj. 1,0 g/5 mlx5 fiol.
BRp.Proveratabl. 0,1 ge20 tabl.
BRp.Proveratabl. 0,5 gf20 tabl.
BRp.Proveragran. 200 mg/4 gx10 saszetek
BRp.Proveragran. 500 mg/10 gf10 saszetek
BRp.Proveragran. 1000 mg/10 gf10 saszetek
26)
pod lp. 90 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp.Metoclopramid 10czopek 10 mg x 5 czopków
B Rp.Metoclopramid 20czopek 20 mg x 5 czopków
27)
pod lp. 91 na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Betaloc ZOK 50tabl. o kontr. uwaln. 0,05 gx30 tabl.
BRp.Betaloc ZOK 100tabl. o kontr. uwaln. 0,1 gx30 tabl.
BRp.Betaloc ZOK 200tabl. o kontr. uwaln. 0,2 gx30 tabl.
BRp.Metohexal 50tabl. 0,05 gx20 tabl.
BRp.Metohexal 100tabl. 0,1 gx20 tabl.
28)
pod lp. 100:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Adalat CC 30 w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "tabl. powl. 0,03 g" zastępuje się wyrazami "tabl. powl. o przedł. dział. 30 mg",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Adalat CC 60 w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "tabl. powl. 0,06 g" zastępuje się wyrazami "tabl. powl. o przedł. dział. 0,06 g",
29)
pod lp. 102 w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "proszek 1.800.000 j.m." zastępuje się wyrazami "proszek 2.000.000 j.m.",
30)
pod lp. 107:
a)
w odniesieniu do leków o nazwie Megacillin Oral Tabs w rubryce "Postać i dawka":
-
wyrazy "tabl. 600.000 j.m." zastępuje się wyrazami "tabl. do przyg. zaw. 600.000 j.m.",
-
wyrazy "tabl. 1.000.000 j.m." zastępuje się wyrazami "tabl. do przyg. zaw. 1.000.000 j.m.",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Megacillin Oral Syrop w rubryce "Postać i dawka" wyraz "syrop" zastępuje się wyrazami "gran. do przyg. syr. 300.000 j.m./5 ml",
c)
na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Taropentabl. powl. 500 000 j. m.x12 tabl.
BRp.Taropentabl. powl. 1 000 000 j. m.x12 tabl.
BRp.Taropentabl. powl. 1 500 000 j. m.x12 tabl.
31)
pod lp. 120 na końcu dodaje się wyrazy:
Rp.Novo-Ranidinetabl. powl. 150 mgx30 tabl.
Rp.Novo-Ranidinetabl. powl. 300 mgx30 tabl.
Rp.Ranitydynatabl. powl. 150 mgx30 tabl.
Rp.Ranitydynatabl. powl. 300 mgx30 tabl.
Rp.Rantagonkrople dla dzieci 25 mg/1 mlx30 ml
Rp.Rantagonsyrop 150 mg/10 mlx300 ml
Rp.Gastorensyrop 75 mg/5 mlx300 ml
Rp.Ranitydynasyrop 75 mg/5 mlx100 ml
32)
pod lp. 122 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Steri-Neb Salamol roztwór do nebulizacji 5 mg/2,5 ml x 20 amp.
33)
pod lp. 123 na końcu dodaje się wyrazy:
@B Rp.Segan tabl. 0,005 g x 60 tabl.
@B Rp. Selerin tabl. 0,005 g x 50 tabl.
34)
pod lp. 126 na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Theophyllinumkaps. o przedł. dział. 0,1 gx20 kaps.
BRp.Theophyllinumkaps. o przedł. dział. 0,2 gx20 kaps.
BRp.Theophyllinumkaps. o przedł. dział. 0,3 gx20 kaps.
35)
pod lp. 129 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Novo-Veramiltabl. powl. 0,08 g x30 tabl.
B Rp. Novo-Veramiltabl. powl. 0,12 gx 30 tabl.

B. W załączniku nr 2 do rozporządzenia "Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 30% ceny leku":

1)
pod lp. 9 w odniesieniu do leku o nazwie Augmentin tabl. 625 mg w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "tabl. 625 mg" zastępuje się wyrazami "tabl. powl. 625 mg",
2)
pod lp. 15 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Zyrtec roztw. doustny 1 mg/1 ml x 75 ml
3)
pod lp. 22 w odniesieniu do leku o nazwie Crupodex w rubryce "Postać i dawka" wyraz "zasypka" zastępuje się wyrazami "proszek 30%",
4)
pod lp. 23 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Diclacinj. dom. 0,075 g/3 ml x5 amp.
5)
pod lp. 35:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Presomen tabl. powl. 0,3 mg w rubryce "Nazwa" dodaje się wyraz "Mite",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Presomen tabl. powl. 0,6 mg w rubryce "Nazwa" dodaje się liczbę "0,6",
c)
w odniesieniu do leku o nazwie Presomen:
-
w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "tabl. powl." zastępuje się wyrazem "draż.",
-
w rubryce "Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen" wyrazy "20 tabl." zastępuje się wyrazami "20 draż.",
6)
pod lp. 53 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Profenid tabl. powl. 0,1 g x 30 tabl.
B Rp. Profenidtabl. o przedł. dział. 200 mg x 14 tabl.
7)
pod lp. 55 na końcu dodaje się wyrazy:
Rp. Mesalazynaczopek 0,25 gx 30 czopków
8)
pod lp. 57 na końcu dodaje się wyrazy:
@B Rp. Methyldopa tabl. 0,25 g x 30 tabl.
9)
pod lp. 64 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Aleve tabl. powl. 0,220 g x 7 tabl. powl.
10)
pod lp. 67 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp.Cropoz N aerozol do nosa 2%-2,8 mg/dawkę x 15 ml

C. W załączniku nr 3 do rozporządzenia "Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 50% ceny leku":

1)
pod lp. 23 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Miacalcic Nasal 200 aerozol donosowy 200 j.m./dawkę x 2 ml (14 dawek)
2)
pod lp. 26 w odniesieniu do leku o nazwie Mucodyne kaps. 0,375 g w rubryce "Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen" wyrazy "100 tabl." zastępuje się wyrazami "100 kaps.",
3)
pod lp. 27:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Duracef gran. do sporz. syropu 0,125 g/5 ml w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "gran. do sporz. syropu 0,125 g/5 ml" zastępuje się wyrazami "prosz. do przyg. zaw. 0,125 g/5 ml",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Duracef gran. do sporz. syropu 0,25 g/5 ml w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "gran. do sporz. syropu 0,25 g/5 ml" zastępuje się wyrazami "prosz. do przyg. zaw. 0,25 g/5 ml",
c)
w odniesieniu do leku o nazwie Duracef gran. do sporz. syropu 0,5 g/5 ml w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "gran. do sporz. syropu 0,5 g/5 ml" zastępuje się wyrazami "prosz. do przyg. zaw. 0,5 g/5 ml",
d)
na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Duraceftabl. rozp. 1 gx10 tabl.
BRp.Biodroxilgran. do sporz. zaw. 125 mg/5 mlx45 g
BRp.Biodroxilgran. do sporz. zaw. 250 mg/5 mlx45 g
BRp.Biodroxilgran. do sporz. zaw. 500 mg/5 mlx45 g
BRp.Biodroxilkaps. 0,5 gx12 kaps.
BRp.Biodroxiltabl. powl. 1 gx12 tabl.
BRp.Tadroxilgran. do sporz. zaw. 125 mg/2,5 gx14 sasz. po 2,5 g
BRp.Tadroxilgran. do sporz. zaw. 250 mg/2,5 gx14 sasz. po 2,5 g
4)
pod lp. 28 w odniesieniu do leku o nazwie Cephalexin - Ratiopharm TS w rubryce "Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen" wyrazy "120 ml" zastępuje się wyrazami "72 g gran.",
5)
pod lp. 29:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Ceclor zaw. 125 mg/5 ml w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "zaw. 125 mg/5 ml" zastępuje się wyrazami "subst. do przyg. zaw. 125 mg/5 ml",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Ceclor zaw. 125 mg w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "zaw. 125 mg" zastępuje się wyrazami "subst. do przyg. zaw. 125 mg/5 ml",
c)
w odniesieniu do leku o nazwie Ceclor zaw. 250 mg/5 ml w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "zaw. 250 mg/5 ml" zastępuje się wyrazami "subst. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml",
d)
w odniesieniu do leku o nazwie Ceclor zaw. 250 mg w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "zaw. 250 mg" zastępuje się wyrazami "subst. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml",
e)
w odniesieniu do leku o nazwie Vercef zaw. 125 mg/5 ml w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "zaw. 125 mg/5 ml" zastępuje się wyrazami "gran. do przyg. zaw. 125 mg/5 ml",
f)
na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Ceclor gran. do przyg. zaw. 375 mg/5 ml x 75 ml
6)
pod lp. 30:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Sefril gran. do przyg. zaw. 3 g/60 ml w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "gran. do przyg. zaw. 3 g/60 ml" zastępuje się wyrazami "gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml",
b)
na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Sefrilgran. do przyg. zaw. 250 ml x 14 sasz. po 2,5 g
7)
lp. 32 otrzymuje brzmienie:
32Chlormidazol
Rp.*Polfungicidmaść 5%b25 g
Rp.*Polfungicidpłyn 5 g, 1 g w 100 mlb10 ml
8)
pod lp. 33:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Fenactil inj. 0,025 g/5 ml w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "inj. 0,025 g/5 ml" zastępuje się wyrazami "inj. dom. 0,025 g/5 ml",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Fenactil inj. 0,05 g/2 ml w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "inj. 0,05 g/2 ml" zastępuje się wyrazami "inj. doż. 0,05 g/2 ml",
9)
pod lp. 39:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Cipropol tabl. 0,5 g w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "tabl. 0,5 g" zastępuje się wyrazami "tabl. powl. 0,5 g",
b)
na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Quintor 250 tabl. powl. 0,25 g x 10 tabl.
B Rp. Quintor 500 tabl. powl. 0,5 g x 10 tabl.
10)
pod lp. 41 na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Klacid Unotabl. o modyf. uwal.x7 tabl.
BRp.Fromilid 250tabl. powl. 0,25 gx10 tabl.
BRp.Fromilid 500tabl. powl. 0,5 gx14 tabl.
BRp.Klacidgran. do przyg. zaw. 0,25 g/5 mlx50 ml
11)
pod lp. 43 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Clindacinkaps. 300 mg x 16 kaps.
12)
pod lp. 55:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Diclo tabl. powl. 0,025 g w rubryce "Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen" wyrazy "100 tabl. powl." zastępuje się wyrazami "30 tabl. powl.",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Diclo tabl. powl. 0,05 g w rubryce "Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen" wyrazy "100 tabl. powl." zastępuje się wyrazami "30 tabl. powl.",
c)
w odniesieniu do leku o nazwie Rewodina w rubryce "Nazwa" dodaje się liczbę "25",
d)
na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Diclofenac Duo Pharmavitkaps. z peletk. dojel. i o przedł. dział. 0,075 gx30 kaps.
BRp.Diclofenac 25tabl. powl. dojel. 0,025 gx30 tabl.
BRp.Diclofenac 50tabl. powl. dojel. 0,05 gx30 tabl.
13)
pod lp. 59 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Unidox Solutabtabl. 0,1 g x 10 tabl.
14)
pod lp. 63 na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Fem 7plaster 1,5 mg (50 mcg/dobę)x4 plastry
BRp.Dermestril 25plaster 2 mg, 25 μg/dobęx8 plastr. o pow. 9 cm2
BRp.Dermestril 50plaster 4 mg, 50 μg/dobęx8 plastr. o pow. 18 cm2
BRp.Dermestril 100plaster 8 mg, 100 μg/dobęx8 plastr. o pow. 36 cm2
BRp.Estromikrontabl. 0,5 mgx30 tabl.
BRp.Estromikrontabl. 1 mgx30 tabl.
BRp.Estromikrontabl. 2 mgx30 tabl.
BRp.Oesclim 25plaster 5 mg/11 cm2 (25 μg/dobę)x6 plastrów
BRp.Oesclim 50plaster 10 mg/22 cm2 (50 μg/dobę)x6 plastrów
BRp.Oesclim 100plaster 20 mg/44 cm2 (100 μg/dobę)x6 plastrów
15)
pod lp. 78 na końcu dodaje się wyrazy:
Rp. Afibrozil tabl. powl. 0,45 g x 60 tabl.
16)
pod lp. 81 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Buscopanczopki 0,01 g x 10 czopków
B Rp. Buscopanczopki 0,0075 g x 5 czopków
17)
pod lp. 90 w rubryce "Nazwa" wyrazy "Kaliumiodid 200" zastępuje się wyrazem "Iodox",
18)
pod lp. 96 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Loratadyna tabl. 0,01 g x 10 tabl.
B Rp. Rotadin tabl. 10 mg x 10 tabl.
19)
pod lp. 97 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Gestomikron tabl. 5 mg x 20 tabl.
B Rp. Gestomikron tabl. 10 mg x 20 tabl.

20) pod lp. 98 na końcu dodaje się wyrazy:

B Rp.Ipertrofan 40 tabl. powl. 40 mg (150 000 IU) x 10 tabl.
21)
pod lp. 108:
a)
w odniesieniu do odżywki o nazwie Bebilon sojowy w rubryce "Postać i dawka" dodaje się wyrazy "2.185 kJ/100 g",
b)
w rubryce "Nazwa" po wyrazie "Pro-Sobee" dodaje się liczbę "1",
c)
na końcu dodaje się wyrazy:
Rp. Bebilon pepti MTCproszek 2155 kJ/100 g x 450 g
22)
pod lp. 109 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Oflodinextabl. powl. 0,1 g x 10 tabl.
B Rp.Oflodinextabl. powl. 0,2 gx 10 tabl.
23)
pod lp. 110:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Ortanol w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "kaps., tabl. 20 mg" zastępuje się wyrazami "kaps., tabl. powl. 20 mg",
b)
na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Polprazol kaps. 0,02 g x 14 kaps.
B Rp. Prazol kaps. 0,02 g x 14 kaps.
24)
pod lp. 111 w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "aerosol 0,3 g/20 ml" zastępuje się wyrazami "aerosol 0,75 mg/dawkę",
25)
pod lp. 115:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Trental inj. 0,1 g/5 ml:
-
w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "inj. 0,1 g/5 ml" zastępuje się wyrazami "inj. 20 mg/1 ml-5 ml",
-
w rubryce "Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen" wyrazy "5 amp." zastępuje się wyrazami "5 amp. po 5 ml",
b)
na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Polfilinroztw. do inj. 0,1 g/5 mlx5 amp.
BRp.Polfilinkonc. do sporz. roztw. doż. 0,3 g/15 mlx10 amp.
BRp.Pentohexal 300inj. 300 mg/15 mgx5 amp.
26)
pod lp. 118 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Hotemin kaps. 0,01 g x 20 kaps.
B Rp. Hotemin kaps. 0,02 g x 20 kaps.
27)
pod lp. 124 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Rulidtabl. do sporz. zaw. 0,05 g x 10 tabl.
28)
pod lp. 127 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp.Spironolacton25 tabl. 0,025 gx 20 tabl.
29)
pod lp. 137 na końcu dodaje się wyrazy:
@BRp.Tramal Retard 100tabl. o przedł. uwal. 0,1 gx10 tabl.
@BRp.Tramal Retard 150tabl. o przedł. uwal. 0,15 gx10 tabl.
@BRp.Tramal Retard 200tabl. o przedł. uwal. 0,2 gx10 tabl.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 1998 r.