Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.101.697

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 czerwca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 274, poz. 2725 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 441, Nr 192, poz. 1608 i Nr 232, poz. 1974) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
lp. 17 otrzymuje brzmienie:

"17. Bromocriptinum

1)B ΔBromergon tabl. 2,5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990173013
2)B ΔBromocorn tabl. 2,5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990211913"
b)
lp. 18 otrzymuje brzmienie:

"18. Calcifediolum

1)BDevisol-25 krople doustne,

roztwór 0,15 mg/1 ml

1 fl.10 ml10 mlRp5909990227211
2)BDevisol, Kalcyfediol kapsułki elastyczne 20 mcg30 kaps. w blistrze30 kaps.Rp5909990844814"
c)
lp. 19 otrzymuje brzmienie:

"19. Captoprilum

1)BCaptopril tabl. 50 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990789764
40 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990789740
30 tabl. w słoiku30 tabl.Rp5909990789757
40 tabl. w słoiku30 tabl.Rp5909990789733
2)BCaptopril tabl. 12,5 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990789535
30 tabl. w słoiku30 tabl.Rp5909990789511
3)BCaptopril tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990228126
40 tabl.30 tabl.Rp5909990228119
4)BCaptopril tabl. 50 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990228218
30 tabl.30 tabl.Rp5909990228225
5)BCaptopril tabl. 12,5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990342112
6)BCaptopril tabl. 12,5 mg30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990655410
7)BCaptopril tabl. 25 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990789665
40 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990789641
30 tabl. w słoiku30 tabl.Rp5909990789658
40 tabl. w słoiku30 tabl.Rp5909990789634
8)BCaptopril tabl. 25 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495238
40 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495214
90 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495252
30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495245
40 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495221
90 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495269
9)BCaptopril tabl. 50 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495337
40 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495313
90 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990495351
30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495344
40 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495320
90 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990495368
10)BCaptopril tabl. 12,5 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990830817
30 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990830824
11)BCaptopril, Tensiomin tabl. 12,5 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990157013
12)BCaptopril, Tensiomin tabl. 25 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990157112
13)BCaptopril, Tensiomin tabl. 50 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990157235"
d)
lp. 41 otrzymuje brzmienie:

"41. Glyceroli trinitras

1)ANitroglycerinum 0,5 tabl. podjęzykowe 0,5 mg20 tabl. w blistrach20 tabl.Rp5909990357925
20 tabl. w fiolce20 tabl.Rp5909990357918
2)ANitroglycerinum prolongatum tabletki o 40 tabl. w blistrach40 tabl.Rp5909990427512
przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg40 tabl. w fiolce40 tabl.Rp5909990427529
3)ANitromint aerozol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg/dawkę1 poj. 11 g (200 dawek)200 dawekRp5909990156825
4)ASustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 15 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990183111
5)ASustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu30 tabl. (2x15)30 tabl.Rp5909990183029
6,5 mg30 tabl. (3x10)30 tabl.Rp5909990183036
6)ATrimonit aerozol do stosowania podjęzykowego 400 mcg/dawkę1 butelka 11,2 g

(12,2 ml)

(200 dawek)

200 dawekRp5909990437917"
e)
lp. 48 otrzymuje brzmienie:

"48. Kalii chloridum

1)Kaldyum kaps. o przedłużonym uwalnianiu 315 mg K+50 kaps.30 kaps.Rp5909990822119
100 kaps.30 kaps.Rp5909990822126
2)Kalimat prolongatum tabl. o przedłużonym uwalnianiu 393 mg K+30 tabl.30 tabl.Rp5909990679614
3)Kalipoz prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 391 mg K+30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990257515
4)Kalium syrop 782 mg K+/10 ml1 fl. 150 ml150 mlRp5909990138814"
f)
lp. 60 otrzymuje brzmienie:

"60. Nifedipinum

1)BCordafen krople doustne 20 mg/ml1 fl. 30 ml30 mlRp5909990077410
2)BCordafen tabl. powl. 10 mg50 tabl.60 tabl.Rp5909990077519
3)BCordipin retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990241613
4)BCorinfar draż. 10 mg50 draż.60 draż.Rp5909990240418
5)BNifecard SR tabl. o 30 tabl.30 tabl.Rp5909990841714
przedłużonym uwalnianiu 30 mg100 tabl.30 tabl.Rp5909990841721
6)BNifecard SR tabl. o 30 tabl.30 tabl.Rp5909990841813
przedłużonym uwalnianiu 60 mg100 tabl.30 tabl.Rp5909990841820"
g)
lp. 76 otrzymuje brzmienie:

"76. Ranitidinum

1)Apo-Ranitidine 150 tabl. 30 tabl.30 tabl.Rp5909990305117
powl. 150 mg60 tabl.30 tabl.Rp5909990305124
2)Apo-Ranitidine 300 tabl. 30 tabl.30 tabl.Rp5909990305216
powl. 300 mg60 tabl.30 tabl.Rp5909990305223
3)Histac tabl. powl. 150 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990734313
4)Histac tabl. powl. 300 mg10 tabl.30 tabl.Rp5909990734412
5)Ranic 150 tabl. powl. 150 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990848713
6)Ranic 300 tabl. powl. 300 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990847518
7)Ranigast tabl. powl. 30 tabl.30 tabl.Rp5909990206735
150 mg60 tabl.30 tabl.Rp5909990206728
8)Ranisan 150 mg tabl. powl. 150 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990090228
9)Ranital tabl. powl. 150 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990221318
10)Ranitin - 150 tabl. powl. 150 mg60 tabl.30 tabl.Rp5909990687510
11)Ranitin - 300 tabl. powl. 300 mg30 tabl.30 tabl.Rp5909990687619
12)Ranitydyna 150 tabl. powl. 150 mg30 tabl. w pojemniku30 tabl.Rp5909990773725
60 tabl. w pojemniku30 tabl.Rp5909990773732
13)Ranitydyna 300 tabl. powl. 300 mg30 tabl. w pojemniku30 tabl.Rp5909990773824"
h)
lp. 81 otrzymuje brzmienie:

"81. Verapamilum

1)BIsoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml5 amp. 2 ml10 amp.Rp5909990100712
2)BIsoptin 40 tabl. powl. 40 mg40 tabl.60 tabl.Rp5909990100415
3)BIsoptin 80 tabl. powl. 80 mg40 tabl.60 tabl.Rp5909990100514
4)BIsoptin SR-E 240 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990100613
5)BIsoptin SR tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg40 tabl.30 tabl.Rp5909990012725
6)BLekoptin draż. 40 mg40 draż.60 draż.Rp5909990172610
7)BLekoptin draż. 80 mg40 draż.60 draż.Rp5909990172719
8)BLekoptin draż. 120 mg20 draż.60 draż.Rp5909990172818
9)BLekoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml50 amp. 2 ml10 amp.Rp5909990175116
10)BLekoptin Retard tabl. powl. 240 mg20 tabl.30 tabl.Rp5909990307814
11)BStaveran 40 tabl.20 tabl.60 tabl.Rp5909990045211
powl. 40 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990045228
12)BStaveran 80 tabl.20 tabl.60 tabl.Rp5909990045310
powl. 80 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990045327
13)BStaveran 120 tabl.20 tabl.60 tabl.Rp5909990045419
powl. 120 mg60 tabl.60 tabl.Rp5909990045426
14)BStaveran prolongatum tabl. powl.20 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990086726
o przedłużonym uwalnianiu 120 mg30 tabl. w blistrach30 tabl.Rp5909990086757
20 tabl. w fiolce30 tabl.Rp5909990086719"
2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
lp. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Clotrimazolum

1)Clotrimazolum tabl. dopochwowe 100 mg6 tabl.Rp5909990363711
2)Clotrimazolum tabl. dopochwowe 500 mg1 tabl.Rp5909990148011"
b)
lp. 48 otrzymuje brzmienie:

"48. Omeprazolum

1)BBioprazol kapsułki twarde 10 mg14 kaps.Rp5909990880119
28 kaps.Rp5909990880126
2)BBioprazol kapsułki twarde 20 mg14 kaps.Rp5909990880218
28 kaps.Rp5909990880225
3)BExter kapsułki 20 mg14 kaps. w blistrachRp5909990652938
4)BGasec-10 Gastrocaps kapsułki 10 mg14 kaps.Rp5909991075521
28 kaps.Rp5909991075538
5)BGasec-20 Gastrocaps kapsułki 20 mg7 kaps.Rp5909990420513
14 kaps.Rp5909990420520
28 kaps.Rp5909990420537
6)BHelicid 10 kapsułki 10 mg14 kaps.Rp5909990877317
28 kaps.Rp5909990877324
7)BHelicid 20 kapsułki 20 mg14 kaps.Rp5909990420612
28 kaps.Rp5909990420629
8)BLosec kapsułki 20 mg7 kaps. w butelceRp5909990193714
14 kaps. w butelceRp5909990193721
9)BNotis 20 kaps. dojelitowe twarde 20 mg14 kaps.Rp5909990835959
28 kaps.Rp5909990835966
10)BOmar kaps. dojelitowe twarde 20 mg7 kaps.Rp5909990887613
15 kaps.Rp5909990887620
30 kaps.Rp5909990887637
11)BOmeprazol-Egis kapsułki 20 mg14 kaps.Rp5909990921225
28 kaps.Rp5909990921232
12)BOrtanol kapsułki twarde 20 mg14 kaps.Rp5909990130115
28 kaps.Rp5909990130139
13)BPolprazol kapsułki 20 mg14 kaps. w blistrachRp5909990772629
28 kaps. w blistrachRp5909990772667
14 kaps. w słoikuRp5909990772612
14)BPolprazol kapsułki 10 mg14 kaps. w blistrachRp5909990895854
14 kaps. w słoikuRp5909990895823
15)BPrazol kapsułki 20 mg7 kaps.Rp5909990772926
14 kaps.Rp5909990772919
28 kaps.Rp5909990772933
16)BPrazol kapsułki 10 mg14 kaps.Rp5909990932726
17)BUlzol kapsułki 20 mg14 kaps. w blistrachRp5909990881437
28 kaps.Rp5909990881444"
3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
lp. 19 otrzymuje brzmienie:

"19. Butylscopolaminum

1)B ΔBuscolysin roztwór do wstrzykiwań 20 mg/1 ml10 amp. 1 mlRp5909990286614
2)B ΔScopolan czopki doodbytnicze 10 mg6 szt.Rp5909990336319
3)B ΔScopolan tabletki drażowane 10 mg30 draż.Rp5909990361724"
b)
lp. 21 otrzymuje brzmienie:

"21. Cefaclorum

1)BCeclor kapsułki 250 mg15 kaps.Rp5909990086412
2)BCeclor kapsułki 500 mg15 kaps.Rp5909990070114
3)BCeclor granulat do sporządzenia zawiesiny1 fl. 75 ml (47,6 g granulatu) Rp5909990137411
doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu) Rp5909990137428
4)BCeclor granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 fl. 75 ml zawiesiny (47,6 g granulatu) Rp5909990137510
1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu) Rp5909990137527
5)BCeclor granulat do 1 fl. 75 mlRp5909990775910
sporządzenia zawiesiny 375 mg/5 ml1 fl. 100 mlRp5909990775927
6)BCeclor MR tabl. powl. o 10 tabl.Rp5909990676514
przedłużonym uwalnianiu 375 mg14 tabl.Rp5909990676521
7)BCeclor MR tabl. powl. o 10 tabl.Rp5909990676613
przedłużonym uwalnianiu 500 mg14 tabl.Rp5909990676620
8)BCeclor MR tabl. powl. o 10 tabl.Rp5909990676712
przedłużonym uwalnianiu 750 mg14 tabl.Rp5909990676729
9)BCEK granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 100 ml (63 g granulatu)Rp5909990835317
10)BCEK granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 fl. 100 ml (63 g granulatu)Rp5909990835416
11)BCEK 1000 tabl. musujące 1.000 mg10 tabl.Rp5909990898411
12)BCEK 250 tabl. musujące 250 mg10 tabl.Rp5909990898213
13)BCEK 500 tabl. powl. 500 mg20 tabl.Rp5909990835515
14)BCEK 500 tabl. musujące 500 mg10 tabl.Rp5909990898312
15)BKloracef tabletki o przedłużonym uwalnianiu10 tabl. w blistrach (2x5)Rp5909990979639
750 mg14 tabl. w blistrach (2x7)Rp5909990979660
10 tabl. w blistrzeRp5909990979622
14 tabl. w blistrzeRp5909990979653
10 tabl. w pojemnikuRp5909990979615
14 tabl. w pojemnikuRp5909990979646
16)BKloracef tabletki o przedłużonym uwalnianiu 500 mg10 tabl. w blistrach (2x5)Rp5909990979530
14 tabl. w blistrach (2x7)Rp5909990979561
10 tabl. w blistrzeRp5909990979523
14 tabl. w blistrzeRp5909990979554
10 tabl. w pojemnikuRp5909990979516
14 tabl. w pojemnikuRp5909990979547
17)BKloracef tabletki o przedłużonym uwalnianiu10 tabl. w blistrach (2x5)Rp5909990979431
375 mg14 tabl. w blistrach (2x7)Rp5909990979462
10 tabl. w blistrzeRp5909990979424
14 tabl. w blistrzeRp5909990979455
10 tabl. w pojemnikuRp5909990979417
14 tabl. w pojemnikuRp5909990979448
18)BServiclor granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku)Rp5909990899616
19)BServiclor granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku)Rp5909990899715
20)BVercef granulat do przygotowania zawiesiny1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu)Rp5909990732111
doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 100 ml (50 g granulatu)Rp5909990732128
21)BVercef kapsułki 500 mg15 kaps.Rp5909990453511
22)BVercef granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu)Rp5909990453610
1 butelka 100 mlRp5909990453627
23)BVercef MR tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg10 tabl.Rp5909990453412"
c)
lp. 22 otrzymuje brzmienie:

"22. Cefadroxilum

1)BBiodroxil granulat do sporządzenia zawiesiny 1 fl. 60 ml (45 g granulatu)Rp5909990780112
doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 100 ml (75 g granulatu) Rp5909990780129
2)BBiodroxil granulat do sporządzenia zawiesiny 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) Rp5909990780211
doustnej 250 mg/5 ml1 fl. 100 ml (75 g granulatu) Rp5909990780228
3)BBiodroxil granulat do sporządzenia zawiesiny 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) Rp5909990780310
doustnej 500 mg/5 ml1 fl. 100 ml (75 g granulatu) Rp5909990780327
4)BBiodroxil kapsułki 500 mg12 kaps.Rp5909990780419
20 kaps.Rp5909990780426
5)BBiodroxil tabl. powl. 1 g12 tabl.Rp5909990780518
20 tabl.Rp5909990780525
6)BDroxef tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g10 tabl.Rp5909990893218
7)BDuracef proszek do sporządzenia zawiesiny 1 fl. 60 ml (35 g proszku) Rp5909990050710
doustnej 125 mg/5 ml1 fl. 100 ml (58,4 g proszku) Rp5909990050727
8)BDuracef proszek do sporządzenia zawiesiny 1 fl. 60 ml (35 g proszku) Rp5909990050819
doustnej i 250 mg/5 ml1 fl. 100 ml (58,4 g proszku) Rp5909990050826
9)BDuracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml1 fl. 60 ml (35 g proszku) Rp5909990050918
1 fl. 100 ml (58,4 g proszku) Rp5909990050925
10)BDuracef kapsułki 500 mg12 kaps.Rp5909990051113
20 kaps.Rp5909990051120
11)BDuracef tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 1 g10 tabl.Rp5909990764617"
d)
lp. 32 otrzymuje brzmienie:

"32. Ciprofloxacinum

1)BCifran 250 tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990742813
2)BCifran 500 tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990742912
3)BCiphin 250 tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990499014
4)BCiphin 500 tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990499113
5)BCiprinol tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990066414
6)BCiprinol 500 tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990066216
7)BCipronex tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990308514
8)BCipronex tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990308613
9)BCipropol tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909990308712
10)BCipropol tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909990729012
11)BCiprum 250 tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909991004019
12)BCiprum 500 tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909991004118
13)BCiprum 750 tabl. powl. 750 mg10 tabl.Rp5909991003913
14)BProxacin 100 tabl. powl. 100 mg6 tabl.Rp5909991033415
15)BProxacin 250 tabl. powl. 250 mg10 tabl.Rp5909991033514
16)BProxacin 500 tabl. powl. 500 mg10 tabl.Rp5909991033613
17)BProxacin 750 tabl. powl. 750 mg10 tabl.Rp5909991033712"
e)
lp. 75 otrzymuje brzmienie:

"75. Loratadinum

1)BAleric tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990880836
30 tabl. w blistrachRp5909990880829
2)BClaritine syrop 1 mg/ml1 fl. 120 mlRp5909990355419
3)BClaritine tabl. 10 mg10 tabl.Rp5909990121519
30 tabl.Rp5909990121526
4)BFlonidan tabl. 10 mg20 tabl.Rp5909990739226
30 tabl.Rp5909990739233
5)BFlonidan tabl. 10 mg20 tabl.Rp5909990739424
30 tabl.Rp5909990739431
6)BLorahexal tabl. 10 mg20 tabl.Rp5909990988013
7)BLoratadyna tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990795420
8)BLoratan syrop 5 mg/5 ml1 op. 125 mlRp5909990839018
9)BLoratan kapsułki 15 kaps.Rp5909990909032
elastyczne 10 mg30 kaps.Rp5909990909049
10)BLoratine syrop 5 mg/5 ml1 fl. 100 mlRp5909990801015
1 but. 120 mlRp5909990801022
11)BLoratine tabl. 10 mg30 tabl.Rp5909990801121
12)BRotadin tabl. 10 mg30 tabl. (3x10)Rp5909990794621
30 tabl. (1x30)Rp5909990794638
13)BRotadin syrop 1 mg/ml1 butelka 120 mlRp5909990955619"
f)
uchyla się lp. 84.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519.