§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych... - Dz.U.2001.15.165 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.15.165

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 marca 2001 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.