§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1658

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2013 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.