Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.137.1537

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2001 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.