§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.281.2799

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.