§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.97.452

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 1996 r.
§  1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 92, poz. 435 i z 1995 r. Nr 114, poz. 551) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach dla obszaru miast: Chorzów, Katowice, Mysłowice i Świętochłowice w województwie katowickim,";

2)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie dla obszaru województw: bielskiego, z wyjątkiem miasta Oświęcim oraz gmin: Chełmek, Osiek i Oświęcim, krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego,";

3)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie dla obszaru województw: krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego,";

4)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie dla obszaru województw: bialskopodlaskiego, białostockiego, chełmskiego, ciechanowskiego, lubelskiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego, płockiego, z wyjątkiem miasta Łęczyca i gmin Łanięta i Łęczyca, siedleckiego, skierniewickiego, suwalskiego, warszawskiego i zamojskiego,";

5)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) Okręgowy Urząd Górniczy w Tychach dla obszaru miasta Oświęcim oraz gmin: Chełmek, Osiek i Oświęcim w województwie bielskim, miast: Bieruń, Imielin, Jaworzno, Lędziny, Tychy oraz gmin: Babice, Bestwina, Bojszowy, Brzeszcze, Chełm Śląski, Chrzanów, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Libiąż, Miedźna, Pszczyna, Trzebinia i Wyry w województwie katowickim,".