§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów... - Dz.U.2003.84.775 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.84.775

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2003 r.
§  2.
Do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.