§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1721

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.