§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. - Dz.U.1999.49.488 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.49.488

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1999 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.