Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.772

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2013 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.