§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.353

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2012 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.