§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.7.83

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2003 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.