§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.259.1773

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2010 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.