§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.5.32

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1973 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych od dnia 1 stycznia 1973 r.