§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.34.257

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1988 r.