§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych. - Dz.U.2007.212.1567 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.212.1567

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2007 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.