§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. - Dz.U.1968.43.312 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.43.312

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1968 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.