§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. - Dz.U.1968.43.312 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.43.312

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1968 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.